Описание

Гълъбово е български град, който се намира в южната част на страната. Населението му, по данни на ГРАО към 2015 година, е 8 612 души.

Градът е ключов енергиен център, не само за региона, но и за страната. В региона на Гълъбово има големи залежи на въглища, а едноименната ТЕЦ, която е част от „Марица Изток“, осигурява голяма част от енергийното ѝ производство.

Местоположение на Гълъбово

Градът е административен център на едноименната община и е част от Област Стара Загора.

Разположен е в равнинен район на Горнотракийската низина.

През Гълъбово преминава река Сазлийка, която се влива в Марица, а точно до него се намира язовир Розов Кладенец.

През града преминава третокласният републикански път 554, а най-близките населени места са Обручище, Пясъчево, Любеново, Априлово, Мусачево и Калугерово.

Туризъм в града

Гълъбово разполага с пет хотела за отсядане, три от които са семейни. Най-големият хотел разполага с 55 места за отсядане, а другите варират в рамките на 50 и 30 места.

Основната насоченост на част от хотелите е да осигурят място за отсядане на работници и специалисти, които пристигат, за да извършват ремонтни дейности по енергийните обекти в района.

Забележителности, които да видите

Точно до Гълъбово се намира язовир Розов Кладенец, който се използва за охлаждане на ТЕЦ Гълъбово. Поради тази причина водите на язовира са по-топли от нормалното.

Близо до Симеоновград, на 12 км от Гълъбово, се намират останките от късноантичната крепост Констанция, която е разположена на хълм Асара. Крепостта се датира от 4 век и за времето си е била един от най-големите градове в Северна Тракия. Предполага се, че крепостта е просъществува до 13 век.

В село Овчарово се намира забележителността Менхир Чучул камък. Той е издялан от древните траки и е бил използван за изразяване на култа им към плодородието. В по-съвременни времена, камъкът се е използвал за провеждането на народни събори.

На около 19 км се намира Археологическият комплекс в град Раднево. Комплексът е открит по време на изграждането на енергийния комплекс „Марица-изток“ и се състои от руини от ранновизантийска крепост, стражева кула, базилика и зидан гроб.

Най-значимата забележителност в региона е Александровската гробница на тракийски владетел, открита през 2000 година от Георги Китов, намираща се в село Александрово, на 20 км от Гълъбово. В нея не са открити скъпоценни предмети, но въпреки това намирането на гробницата е значима поради разкритията за начина на живот и културата на тракийците, населявали тези земи. Това също така е третата намерена антична гробница, по която има стенописи, след Казанлъшката гробница и могилата в Оструша. Стенописите са предимно ловни сцени. Предполага се, че гробницата е построена през втората половина на 4 век, за да бъде гробното място на тракийски владетел, чието име обаче все още е неясно.

История на град

Името на града идва от тревата бозалък, която расте в местността му и която се яде от гълъби и всякакви други птици. Старото име на града е Кум Дуванджии, което в превод от турски език означава ястреб или някаква граблива птица. Това име носи до 1906 година, когато е променено на Гълъб, а през 1956 година – на Гълъбово.

Значението на града става още по-голямо с откритите в района въглищни находи и изграждането на енергийната централа „Марица-Изток“ през 60-те години на миналия век.

Днес Гълъбово е един от енергийните центрове на своята област и на страната.