Описание на Златоград

Златоград е български град, намиращ се в южната част на страната. Нещо повече – това е официално най-южно разположеният град в България.

С население от 7169 души, според данните на ГРАО от 2015 година, той е не само най-южният, но и вторият най-голям град в своята област.

Прочут е и с ежегодно провежданият там фестивал на чевермето, който традиционно се състои през месец май. На 21 ноември Златоград празнува освобождението си от османско владичество.

Местоположение на най-южния ни град

Имайки предвид големината си, не е никаква изненада, че градът е административен център на Община Златоград. Тя спада към Област Смолян.

Географски, градът е разположен в южната част на Родопите, по долината на река Върбица. Областният град Смолян се намира на 60 километра. На 6 километра на юг пък се намира и едноименният граничен контролно-пропусквателен пункт Златоград – Термес, през който се стига до гръцкия град Ксанти.

Климатът в града е смесица от няколко региона:

 • Южнобългарската климатична подобласт;
 • Източнородпския нископланински климатичен район;
 • Средиземноморската климатична област.

Основната пътна артерия, преминаваща през града, е третокласният републикански път 867. Освен това има и четвъртокласен републикански път, който води към ГКПП Златоград.

Най-близките населени места са Горски извор, Аламовци, Пресока, Старцево, Долен и Пресека.

Какъв е туризмът в Златоград

Възможностите за туризъм в Златоград са неизчерпаеми, а този сектор на икономиката в града е вторият по сила, след рудодобивният..

Тук може да откриете приблизително 30 хотела, от които поне половината семейни. В допълнение има и 24 къщи за гости, а както сами може да се убедите, със сигурност ще се намери място за вас и вашите близки.

Ресторантите и механите са поне толкова, а в тях наистина ще усетите духа на българското и традициите на нашата култура.

Доказателство за това са и много културни събития в град, за част от които вече споменахме (фестивала на чевермето). Тук може да посетите и Трансграничния фолклорен събор на връх Костадин, както и ежегодните Дельови празници, провеждани от 20 до 24 септември.

Забележителности – от къде да започнете

Въпросът е съвсем адекватен, имайки предвид наистина многото забележителности, които ви предстои да разгледате. Само в Златоград те са поне 15, най-видните от които:

 • Местният музей на съобщенията;
 • Взаимното училище;
 • Етнографският комплекс Златоград;
 • Воденица-караджейка;
 • Храм-паметникът „Успение Богородично“;
 • Килийното училище;
 • Паметникът на Дельо войвода;
 • И много други.

В околностите, разбира се, също има много какво да видите. Наблизо са екопътеката Света Неделя, която води до едноименния връх Света Неделя в родопите.

Язовир Златоград е на 3 км, а водите му се използват освен за водоизточник на село Ерма и АПК Златоград, също така и за риболов, като рибите, които може да уловите, включват сом, щука, мряна, шаран, костур, бяла риба, червеноперка и клен.

История на града

Историческите сведения за Златоград са сравнително нови, като най-първото споменаване за него откриваме в документ от 18 век, в който градът е споменат с името Беловидово. Струва си да се отбележи, че документът е със силно спорна автентичност.

До 1934 година градът носи името Даръдере. До Балканските войни от 1912-1913 година градът, бидейки все още част от Османската империя, е населен основно от православни българи и българомохамедани (помаци).

След Първата Балканска война (1912-1913 година) градът е освободен от османска власт, присъединен към Царство България и в него се заселват много българи от други части на страната.

В съвременната история на града значимо събитие е откриването на ГКПП Златоград – Термес, което се случва на 15 януари 2010 година.

Пунктът осигурява на България и българските граждани пряка и бърза връзка с Егейско море, което от своя страна превръща Златоград в желана дестинация за голяма част от пътуващите към гръцкото море.